Zoradia Chao Psicoloxía

Terapia sistémica

Agenda mensual

A terapia sistémica é un enfoque terapéutico que recoñece que as dificultades cotiás xurden dentro dun contexto específico, xa sexa familiar, laboral ou doutra índole. Esta perspectiva comprende que moitas veces nos atopamos atrapados en patróns de comportamento que, a pesar dos nosos esforzos, non xeran os cambios agardados, resultando en diversos síntomas.

O obxectivo principal da terapia sistémica é modificar a estrutura organizativa actual destes contextos, que están a manter e perpetuar o problema.

Principios e metodoloxía da terapia sistémica

Este enfoque terapéutico distínguese por ser máis práctico que analítico. Centráse en identificar e redirixir patróns de comportamento disfuncionais dentro dun grupo, como a familia ou os compañeiros de traballo, en lugar de centrarse unicamente no diagnóstico individual. Ao observar e axustar estas dinámicas, a terapia sistémica busca crear cambios significativos e duradeiros na vida da persoa e o seu entorno.

Aplicacións da terapia sistémica en diversos trastornos

A terapia sistémica é efectiva no tratamento dunha variedade de trastornos e problemas. Ao abordar as interaccións e as relacións dentro dos sistemas aos que pertence o individuo, esta terapia é especialmente útil para tratar problemas relacionais, conflitos familiares, problemas de comunicación e trastornos do comportamento en nenos e adolescentes.

O seu enfoque holístico permite abordar as raíces destes problemas nun contexto máis amplo, promovendo solucións sostibles.

Cómo se aborda o traballo na terapia sistémica

O enfoque de traballo na terapia sistémica baséase nunha comprensión profunda das dinámicas e patróns de relación que existen dentro dos grupos ou sistemas, como a familia ou o entorno laboral. Este enfoque recoñece que os problemas individuais non ocorren illados, senón que están profundamente influenciados por e entrelazados coas interaccións dentro destes sistemas.

O traballo na terapia sistémica é, por tanto, un proceso dinámico e colaborativo que busca non só aliviar os síntomas individuais, senón tamén transformar as relacións e dinámicas que mantén e perpetúan os problemas.

O seu enfoque holístico permite abordar as raíces destes problemas nun contexto máis amplo, promovendo solucións sostibles.

Terapia sistémica en A Coruña e Sigüeiro

Ofrezo servizos de terapia sistémica en A Coruña e en Sigüeiro, na área de Santiago de Compostela, aproveitando a miña ampla formación e experiencia neste enfoque terapéutico.

A terapia sistémica, coñecida pola súa efectividade no abordaxe dunha variedade de desafíos psicolóxicos e emocionais, é ideal para aqueles que buscan entender e mellorar as dinámicas nas súas relacións persoais, familiares ou laborais.

Terapia sistémica en A Coruña​

No meu gabinete en A Coruña, ofrézcome un entorno seguro e acolledor onde poderás explorar as interaccións e patróns da túa vida cotiá. Aquí, traballaremos xuntos para identificar e modificar aqueles aspectos das túas relacións e comunicacións que poidan estar contribuíndo aos teus desafíos actuais.

Terapia sistémica na área de Santiago de Compostela​

En Sigüeiro, preto de Santiago de Compostela, agárdache un espazo tranquilo e propicio para a reflexión. Guiaréite a través de sesións que buscan restablecer o equilibrio e a harmonía nas túas relacións.

Se pensas que podo ser de axuda, non dubides en poñerte en contacto.

Zoraida Chao Psicoloxía